Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 3. april 2019 - Bruselj

10. Razpored dela
Dobesedni zapis

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje aprila I 2019 (PE 637.886/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Predsednik je po posvetovanju s političnimi skupinami predlagal naslednje spremembe:

Sreda

O poročilu Marie Grapini "Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine" (A8-0464/2018) (točka 38 PDOJ) in poročilu Jiříja Pospíšila "Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole" (A8-0460/2018) (točka 39 PDOJ) se bo glasovalo na drugem aprilskem zasedanju.

Četrtek

Priporočila Jeana Arthuisa "Izvrševanje in financiranje splošnega proračuna EU za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije" (točka 49 PDOJ), ki je bilo brez razprave uvrščeno med točke za čas glasovanja, odbor BUDG še ni sprejel. Zaradi tega je bilo umaknjeno z dnevnega reda.

Odbor JURI je sprejel 3 poročila Angela Dzhambazkega (A8-0185/2019, A8-0184/2019 in A8-0183/2019) o zahtevah za odvzem imunitete. V skladu s členom 9(9) Poslovnika so uvrščena med točke za čas glasovanja v četrtek.

Parlament se je strinjal s spremembami.

°
° ° °

Sreda

Zahteva skupine PPE, da se naslov izjave Sveta in Komisije "Trgovinski odnosi med EU in Kitajsko" (točka 81 PDOJ) spremeni v "Odnosi med EU in Kitajsko".

Govoril je Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, ki je obrazložil zahtevo.

Parlament je poimenskim glasovanjem (304 za, 177 proti, 13 vzdržanih glasov) zahtevo odobril.

Četrtek

Zahteva skupine poslancev, ki dosega vsaj nižji prag, ter skupin EFDD in ECR, da se z dnevnega reda umakne glasovanje o "Svežnju o mobilnosti", ki zajema poročila Ismaila Ertuga (A8-0204/2018), Merje Kyllönen (A8-0206/2018) in Wima van de Campa (A8-0205/2018) (točke 76, 77 in 78 PDOJ).

Govorila sta Andrey Novakov, ki je v imenu skupine poslancev, ki dosega vsaj nižji prag, obrazložil zahtevo, in Ismail Ertug (poročevalec), ki je nasprotoval zahtevi.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (219 za, 267 proti, 17 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Glede na trajanje časa glasovanja je predsednik predlagal, da se razprave začnejo ob 8:30, glasovanje pa ob 11:00.

Parlament je izjavil, da se strinja s predlogom.

Predsednik je sporočil, da se bo v skladu s členom 174(8) Poslovnika o več predlogih sprememb s podobno vsebino ali podobnim ciljem glasovalo v bloku.

Zahteva skupine EFDD, da se kot prva točka na dnevni red doda razprava o poročilu Sergeia Stanisheva "Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije (A8-0047/2019), ki je bilo brez razprave uvrščeno med točke za čas glasovanja (točk 73 PDOJ).

Govorili so Julia Reid v imenu skupine EFDD, ki je obrazložila zahtevo, in Esteban González Pons v imenu skupine PPE, ki ji je nasprotoval.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (144 za, 299 proti, 9 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Zahteva skupine S&D, da se kot tretjo točko na dnevni red uvrsti izjava Komisije o celovitem okviru Evropske unije o endokrinih motilcih. Razprava se bo zaključila z vložitvijo predlogov resolucij, o katerih se bo glasovalo na naslednjem zasedanju.

Govoril je Eric Andrieu v imenu skupine S&D, ki je obrazložil zahtevo.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (216 za, 222 proti, 12 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

Zadnja posodobitev: 6. avgust 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov