Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 april 2019 - Bryssel

11. Det brittiska utträdet ur EU (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Det brittiska utträdet ur EU (2019/2676(RSP))

Melania Gabriela Ciot (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Jacqueline Foster för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Gerard Batten för ENF-gruppen, Alyn Smith om Gerard Battens inlägg (den sittande talmannen svarade att hon skulle vidarebefordra frågan till talmannen), Mike Hookem, grupplös, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Martina Anderson, Ian Hudghton, Paulo Rangel, Seb Dance och Julie Girling.

Talare: Jean-Claude Juncker och Melania Gabriela Ciot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy