Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 april 2019 - Bryssel

12. Debatt med Sveriges statsminister Stefan Löfven om Europas framtid (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Debatt med Sveriges statsminister Stefan Löfven om Europas framtid (2019/2672(RSP))

Talmannen gjorde ett kort uttalande som inledning på debatten.

Talare: Stefan Löfven (Sveriges statsminister).

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Peter Lundgren för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, och Harald Vilimsky för ENF-gruppen.

Talare: Stefan Löfven.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Gunnar Hökmark, Paul Brannen, Marek Jurek, Fredrick Federley, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Jeppe Kofod, Paulo Rangel, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Jasenko Selimovic, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Sellström, Babette Winter, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Doru-Claudian Frunzulică, Jude Kirton-Darling och Christofer Fjellner.

Talare: Stefan Löfven.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy