Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0294(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0143/2018

Внесени текстове :

A8-0143/2018

Разисквания :

PV 03/04/2019 - 13
CRE 03/04/2019 - 13

Гласувания :

PV 19/04/2018 - 10.11
CRE 19/04/2018 - 10.11
PV 04/04/2019 - 6.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0342

Протокол
Сряда, 3 април 2019 г. - Брюксел

13. Общи правила за вътрешния пазар на природен газ ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Jerzy Buzek представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се Werner Langen, от името на групата PPE, Dan Nica, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, Morten Petersen, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Werner Langen, Jonathan Bullock, от името на групата EFDD, Christelle Lechevalier, от името на групата ENF, Gunnar Hökmark, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Zdzisław Krasnodębski, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Florent Marcellesi, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Bronis Ropė и Maria Spyraki.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová и Seán Kelly.

Изказаха се Miguel Arias Cañete и Jerzy Buzek.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 4.4.2019 г.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност