Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0294(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0143/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0143/2018

Keskustelut :

PV 03/04/2019 - 13
CRE 03/04/2019 - 13

Äänestykset :

PV 19/04/2018 - 10.11
CRE 19/04/2018 - 10.11
PV 04/04/2019 - 6.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0342

Pöytäkirja
Keskiviikko 3. huhtikuuta 2019 - Bryssel

13. Maakaasun sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Jerzy Buzek esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Werner Langen PPE-ryhmän puolesta, Dan Nica, S&D-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Morten Petersen ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Werner Langen, Jonathan Bullock EFDD-ryhmän puolesta, Christelle Lechevalier ENF-ryhmän puolesta, Gunnar Hökmark, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Zdzisław Krasnodębski, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Florent Marcellesi, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Bronis Ropė ja Maria Spyraki.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Jerzy Buzek.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.4.2019, kohta 6.10.

Päivitetty viimeksi: 6. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö