Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0294(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0143/2018

Ingediende teksten :

A8-0143/2018

Debatten :

PV 03/04/2019 - 13
CRE 03/04/2019 - 13

Stemmingen :

PV 19/04/2018 - 10.11
CRE 19/04/2018 - 10.11
PV 04/04/2019 - 6.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0342

Notulen
Woensdag 3 april 2019 - Brussel

13. Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Jerzy Buzek leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Werner Langen, namens de PPE-Fractie, Dan Nica, namens de S&D-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Morten Petersen, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Werner Langen, Jonathan Bullock, namens de EFDD-Fractie, Christelle Lechevalier, namens de ENF-Fractie, Gunnar Hökmark, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Zdzisław Krasnodębski, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Florent Marcellesi, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Bronis Ropė en Maria Spyraki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Jerzy Buzek.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 4.4.2019.

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid