Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0294(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0143/2018

Teksty złożone :

A8-0143/2018

Debaty :

PV 03/04/2019 - 13
CRE 03/04/2019 - 13

Głosowanie :

PV 19/04/2018 - 10.11
CRE 19/04/2018 - 10.11
PV 04/04/2019 - 6.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0342

Protokół
Środa, 3 kwietnia 2019 r. - Bruksela

13. Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Jerzy Buzek przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Werner Langen w imieniu grupy PPE, Dan Nica w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Morten Petersen w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Wernera Langena, Jonathan Bullock w imieniu grupy EFDD, Christelle Lechevalier w imieniu grupy ENF, Gunnar Hökmark, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Zdzisława Krasnodębskiego, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Florent Marcellesi, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Bronis Ropė i Maria Spyraki.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová i Seán Kelly.

Głos zabrali Miguel Arias Cañete i Jerzy Buzek.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.10 protokołu z dnia 4.4.2019.

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności