Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0294(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0143/2018

Ingivna texter :

A8-0143/2018

Debatter :

PV 03/04/2019 - 13
CRE 03/04/2019 - 13

Omröstningar :

PV 19/04/2018 - 10.11
CRE 19/04/2018 - 10.11
PV 04/04/2019 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0342

Protokoll
Onsdagen den 3 april 2019 - Bryssel

13. Gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Jerzy Buzek redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Werner Langen för PPE-gruppen, Dan Nica, för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Morten Petersen för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Werner Langen, Jonathan Bullock för EFDD-gruppen, Christelle Lechevalier för ENF-gruppen, Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Zdzisław Krasnodębski, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Florent Marcellesi, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Bronis Ropė och Maria Spyraki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová och Seán Kelly.

Talare: Miguel Arias Cañete och Jerzy Buzek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 4.4.2019.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy