Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0210(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0176/2019

Ingivna texter :

A8-0176/2019

Debatter :

PV 03/04/2019 - 14
CRE 03/04/2019 - 14

Omröstningar :

PV 04/04/2019 - 6.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0343

Protokoll
Onsdagen den 3 april 2019 - Bryssel

14. Europeiska havs- och fiskerifonden ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Gabriel Mato redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Eider Gardiazabal Rubial (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Francesc Gambús (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Iskra Mihaylova (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Francisco José Millán Mon för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från João Ferreira, Ulrike Rodust för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liadh Ní Riada, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Marco Affronte för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, och John Stuart Agnew för ENF-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Talare: Mike Hookem, grupplös, Norbert Erdős, Ricardo Serrão Santos, som även besvarade en fråga ("blått kort") från João Ferreira, João Ferreira, Ian Hudghton, Jacques Colombier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clara Aguilera, Sofia Ribeiro och Michela Giuffrida.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Izaskun Bilbao Barandica och Gesine Meissner.

Talare: Violeta Bulc och Gabriel Mato.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.11 i protokollet av den 4.4.2019.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy