Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0050(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0005/2019

Ingivna texter :

A8-0005/2019

Debatter :

PV 03/04/2019 - 15
CRE 03/04/2019 - 15

Omröstningar :

PV 17/01/2019 - 10.7
CRE 17/01/2019 - 10.7
PV 04/04/2019 - 6.12
CRE 04/04/2019 - 6.12

Antagna texter :

P8_TA(2019)0344

Protokoll
Onsdagen den 3 april 2019 - Bryssel

15. Upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den17 januari 2019 (punkt 10.7 i protokollet av den 17.1.2019).

Clara Aguilera redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Carlos Iturgaiz för PPE-gruppen, Ricardo Serrão Santos för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Marco Affronte för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen och Nicola Caputo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jordi Solé.

Talare: Violeta Bulc och Clara Aguilera.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.12 i protokollet av den 4.4.2019.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy