Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0104(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0436/2018

Внесени текстове :

A8-0436/2018

Разисквания :

PV 03/04/2019 - 16
CRE 03/04/2019 - 16

Гласувания :

PV 04/04/2019 - 6.13
CRE 04/04/2019 - 6.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0345

Протокол
Сряда, 3 април 2019 г. - Брюксел

16. Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно повишаване на сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Gérard Deprez представи доклада.

Изказа се Angelika Mlinar (докладчик по становището на комисията FEMM).

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се Carlos Coelho, от името на групата PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Емил Радев и Helga Stevens.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се Věra Jourová и Gérard Deprez.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.13 от протокола от 4.4.2019 г.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност