Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0104(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0436/2018

Ingivna texter :

A8-0436/2018

Debatter :

PV 03/04/2019 - 16
CRE 03/04/2019 - 16

Omröstningar :

PV 04/04/2019 - 6.13
CRE 04/04/2019 - 6.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0345

Protokoll
Onsdagen den 3 april 2019 - Bryssel

16. Säkrare identitetskort och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Gérard Deprez redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Angelika Mlinar (föredragande av yttrande från utskottet FEMM).

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Carlos Coelho för PPE-gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Emil Radev och Helga Stevens.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Věra Jourová och Gérard Deprez.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.13 i protokollet av den 4.4.2019.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy