Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0104(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0436/2018

Ingivna texter :

A8-0436/2018

Debatter :

PV 03/04/2019 - 16
CRE 03/04/2019 - 16

Omröstningar :

PV 04/04/2019 - 6.13
CRE 04/04/2019 - 6.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0345

Protokoll
Onsdagen den 3 april 2019 - Bryssel

16. Säkrare identitetskort och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Gérard Deprez redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Angelika Mlinar (föredragande av yttrande från utskottet FEMM).

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Carlos Coelho för PPE-gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Emil Radev och Helga Stevens.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Věra Jourová och Gérard Deprez.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.13 i protokollet av den 4.4.2019.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy