Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 април 2019 г. - Брюксел

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

17. Отношенията между ЕС и Китай (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Отношенията между ЕС и Китай (2019/2677(RSP))

Melania Gabriela Ciot (действащ председател на Съвета) и Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се Godelieve Quisthoudt-Rowohl, от името на групата PPE, Alessia Maria Mosca, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Elsi Katainen, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, France Jamet, от името на групата ENF, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tiziana Beghin, Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic и Andrejs Mamikins.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Gabriela Zoană и Kateřina Konečná.

Изказаха се Jyrki Katainen и Melania Gabriela Ciot.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност