Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 3. april 2019 - Bruxelles

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

17. Forbindelserne mellem EU og Kina (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forbindelserne mellem EU og Kina (2019/2677(RSP))

Melania Gabriela Ciot (formand for Rådet) og Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Godelieve Quisthoudt-Rowohl for PPE-Gruppen, Alessia Maria Mosca for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Elsi Katainen for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, France Jamet for ENF-Gruppen, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tiziana Beghin, Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic og Andrejs Mamikins.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Gabriela Zoană og Kateřina Konečná.

Talere: Jyrki Katainen og Melania Gabriela Ciot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik