Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 3. huhtikuuta 2019 - Bryssel

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

17. EU:n ja Kiinan suhteet (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n ja Kiinan suhteet (2019/2677(RSP))

Melania Gabriela Ciot (neuvoston puheenjohtaja) ja Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE-ryhmän puolesta, Alessia Maria Mosca S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Elsi Katainen ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, France Jamet ENF-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tiziana Beghin, Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic ja Andrejs Mamikins.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Maria Gabriela Zoană ja Kateřina Konečná.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen ja Melania Gabriela Ciot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 6. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö