Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 3 april 2019 - Brussel

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

17. Betrekkingen EU-China (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Betrekkingen EU-China (2019/2677(RSP))

Melania Gabriela Ciot (fungerend voorzitter van de Raad) en Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Godelieve Quisthoudt-Rowohl, namens de PPE-Fractie, Alessia Maria Mosca, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Elsi Katainen, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, France Jamet, namens de ENF-Fractie, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tiziana Beghin, Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic en Andrejs Mamikins.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Gabriela Zoană en Kateřina Konečná.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen en Melania Gabriela Ciot.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid