Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 3 kwietnia 2019 r. - Bruksela

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

17. Stosunki UE–Chiny (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Stosunki UE–Chiny (2019/2677(RSP))

Melania Gabriela Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady) i Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Godelieve Quisthoudt-Rowohl w imieniu grupy PPE, Alessia Maria Mosca w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Elsi Katainen w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, France Jamet w imieniu grupy ENF, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tizianę Beghin, Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic i Andrejs Mamikins.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrały: Maria Gabriela Zoană i Kateřina Konečná.

Głos zabrali Jyrki Katainen i Melania Gabriela Ciot.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności