Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 3. apríla 2019 - Brusel

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

17. Vzťahy medzi EÚ a Čínou (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Vzťahy medzi EÚ a Čínou (2019/2677(RSP))

Melania Gabriela Ciot (úradujúca predsedníčka Rady) a Jyrki Katainen (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Godelieve Quisthoudt-Rowohl v mene skupiny PPE, Alessia Maria Mosca v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Elsi Katainen v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, France Jamet v mene skupiny ENF, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Tiziana Beghin, Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic a Andrejs Mamikins.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Gabriela Zoană a Kateřina Konečná.

V rozprave vystúpili: Jyrki Katainen a Melania Gabriela Ciot.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia