Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 april 2019 - Bryssel

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

17. Förbindelserna mellan EU och Kina (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förbindelserna mellan EU och Kina (2019/2677(RSP))

Melania Gabriela Ciot (rådets tjänstgörande ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Godelieve Quisthoudt-Rowohl för PPE-gruppen, Alessia Maria Mosca för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Elsi Katainen för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, France Jamet för ENF-gruppen, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tiziana Beghin, Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic och Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Gabriela Zoană och Kateřina Konečná.

Talare: Jyrki Katainen och Melania Gabriela Ciot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy