Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0258(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0460/2018

Разисквания :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Гласувания :

PV 15/01/2019 - 8.1
CRE 15/01/2019 - 8.1
PV 16/04/2019 - 8.26

Приети текстове :

P8_TA(2019)0001
P8_TA(2019)0384

Протокол
Сряда, 3 април 2019 г. - Брюксел

18. Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците ***I - Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Въпросът беше върнат за разглеждане от компетентната комисия в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността, на 15 януари 2019 г. (точка 8.8 от протокола от 15.1.2019 г.).

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Въпросът беше върнат за разглеждане от компетентната комисия в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността, на 15 януари 2019 г. (точка 8.1 от протокола от 15.1.2019 г.).

Maria Grapini и Jiří Pospíšil представиха докладите.

Изказа се Ivan Štefanec (докладчик по становището на комисията BUDG).

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се Arndt Kohn, от името на групата S&D, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, и Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се Violeta Bulc, Maria Grapini и Jiří Pospíšil.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност