Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0258(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0460/2018

Debaty :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Głosowanie :

PV 15/01/2019 - 8.1
CRE 15/01/2019 - 8.1
PV 16/04/2019 - 8.26

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0001
P8_TA(2019)0384

Protokół
Środa, 3 kwietnia 2019 r. - Bruksela

18. Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł ***I - Ustanowienie instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, w dniu 15 stycznia 2019 r. (pkt 8.8 protokołu z dnia 15.1.2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, w dniu 15 stycznia 2019 r. (pkt 8.1 protokołu z dnia 15.1.2019).

Maria Grapini i Jiří Pospíšil przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Ivan Štefanec (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG).

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Arndt Kohn w imieniu grupy S&D, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF i Dobromir Sośnierz niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Violeta Bulc, Maria Grapini i Jiří Pospíšil.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności