Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0258(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0460/2018

Rozpravy :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Hlasovanie :

PV 15/01/2019 - 8.1
CRE 15/01/2019 - 8.1
PV 16/04/2019 - 8.26

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0001
P8_TA(2019)0384

Zápisnica
Streda, 3. apríla 2019 - Brusel

18. Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“ ***I - Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“ [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku 15. januára 2019 vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania (bod 8.8 zápisnice zo dňa 15.1.2019)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku 15. januára 2019 vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania (bod 8.1 zápisnice zo dňa 15.1.2019).

Maria Grapini a Jiří Pospíšil uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Ivan Štefanec (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Arndt Kohn, v mene skupiny S&D, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF a Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc, Maria Grapini a Jiří Pospíšil.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia