Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0258(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0460/2018

Debatter :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Omröstningar :

PV 15/01/2019 - 8.1
CRE 15/01/2019 - 8.1
PV 16/04/2019 - 8.26

Antagna texter :

P8_TA(2019)0001
P8_TA(2019)0384

Protokoll
Onsdagen den 3 april 2019 - Bryssel

18. Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor ***I - Inrättande av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Ärendet hade återförvisats för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den 15 januari 2019 (punkt 8.8 i protokollet av den 15.1.2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Ärendet hade återförvisats för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den 15 januari 2019 (punkt 8.1 i protokollet av den 15.1.2019).

Maria Grapini och Jiří Pospíšil redogjorde för betänkandena.

Talare: Ivan Štefanec (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Arndt Kohn, för S&D-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, och Dobromir Sośnierz, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Violeta Bulc, Maria Grapini och Jiří Pospíšil.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy