Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0129(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0008/2019

Ingivna texter :

A8-0008/2019

Debatter :

PV 03/04/2019 - 19
CRE 03/04/2019 - 19

Omröstningar :

PV 04/04/2019 - 6.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0346

Protokoll
Onsdagen den 3 april 2019 - Bryssel

19. Förvaltning av vägars säkerhet ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Daniela Aiuto redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Karoline Graswander-Hainz för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, och Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo.

Talare: Violeta Bulc och Daniela Aiuto.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.14 i protokollet av den 4.4.2019.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy