Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 април 2019 г. - Брюксел

20. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
CRE

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да насочат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Daniel Buda, Alex Mayer, Luke Ming Flanagan, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Inés Ayala Sender, относно предходното разискване, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Martina Anderson, Anna Záborská и Nicola Caputo.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност