Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 april 2019 - Bryssel

20. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
CRE

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Daniel Buda, Alex Mayer, Luke Ming Flanagan, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Inés Ayala Sender, om föregående debatt, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Martina Anderson, Anna Záborská och Nicola Caputo.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy