Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Communication de la Présidence (délai pour les questions avec demande de réponse écrite (article 130 du règlement))
 6.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 7.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 8.Κατάθεση εγγράφων
 9.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)
 12.Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Stefan Löfven, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 13.Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ***I (συζήτηση)
 14.Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ***I (συζήτηση)
 15.Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα ***I (συζήτηση)
 16.Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης ***I (συζήτηση)
 17.Σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)
 18.Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων ***I - Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων ***I (συζήτηση)
 19.Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών ***I (συζήτηση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (151 kb)
06/08/2019 14:18
  Κατάσταση παρόντων (54 kb)
13/06/2019 13:18
 
Συνοπτικά πρακτικά (78 kb)
06/08/2019 14:18
  Κατάσταση παρόντων (11 kb)
13/06/2019 13:18
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (34 kb)
17/05/2019 11:48
 
Συνοπτικά πρακτικά (268 kb)
06/08/2019 14:18
  Κατάσταση παρόντων (77 kb)
13/06/2019 13:18
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (130 kb)
17/05/2019 11:48
Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου