Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 3 kwietnia 2019 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Komunikat przewodniczącego (termin składania pytań wymagających odpowiedzi na piśmie (art. 130 Regulaminu))
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 7.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 8.Składanie dokumentów
 9.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 10.Porządek obrad
 11.Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata)
 12.Debata z premierem Szwecji Stefanem Löfvenem na temat przyszłości Europy (debata)
 13.Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego ***I (debata)
 14.Europejski Fundusz Morski i Rybacki ***I (debata)
 15.Ustanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego ***I (debata)
 16.Wzmocnienie zabezpieczeń dowodów tożsamości oraz dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii ***I (debata)
 17.Stosunki UE–Chiny (debata)
 18.Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł ***I - Ustanowienie instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej ***I (debata)
 19.Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej ***I (debata)
 20.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (130 kb)
06/08/2019 14:44
  Lista obecności (54 kb)
13/06/2019 13:24
 
Protokół (71 kb)
06/08/2019 14:44
  Lista obecności (11 kb)
13/06/2019 13:24
  Głosowanie imienne (31 kb)
17/05/2019 11:48
 
Protokół (250 kb)
06/08/2019 14:44
  Lista obecności (69 kb)
13/06/2019 13:24
  Głosowanie imienne (121 kb)
17/05/2019 11:48
Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności