Index 
Proces-verbal
PDF 245kWORD 71k
Miercuri, 3 aprilie 2019 - Bruxelles
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarațiile Președintelui
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 5.Comunicările Președintelui [termenul pentru întrebările cu solicitare de răspuns scris (articolul 130 din Regulamentul de procedură)]
 6.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 7.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 8.Depunere de documente
 9.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 10.Ordinea lucrărilor
 11.Retragerea Regatului Unit din UE (dezbatere)
 12.Dezbatere cu prim-ministrul Suediei, Stefan Löfven, privind viitorul Europei (dezbatere)
 13.Normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale ***I (dezbatere)
 14.Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești ***I (dezbatere)
 15.Planul multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane ***I (dezbatere)
 16.Consolidarea securității cărților de identitate și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii ***I (dezbatere)
 17.Relațiile dintre UE și China (dezbatere)
 18.Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal ***I - Instituirea instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal ***I (dezbatere)
 19.Gestionarea siguranței infrastructurii rutiere ***I (dezbatere)
 20.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 21.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 22.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 28 martie 2019, a fost reluată.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 14.00.


3. Declarațiile Președintelui

Președintele a exprimat preocuparea Parlamentului în legătură cu Laura Codruţa Kövesi, candidata Parlamentului la funcția de procuror-șef european, care a fost pusă sub control judiciar de către autoritățile române joi, 28 martie 2019, ceea ce presupune, printre alte restricționări ale libertăților sale individuale, că nu poate să părăsească țara și nici să se adreseze presei.

Președintele a reafirmat sprijinul Parlamentului pentru Laura Codruţa Kövesi și încrederea acestuia în ea. Reamintind principiul neamestecului în acțiunile autorităților judiciare, el a solicitat autorităților române să respecte principiul cooperării sincere între statele membre și instituții și să nu pună piedici participării Laurei Codruța Kövesi la întregul proces de selecție pentru postul de procuror-șef european.

A intervenit Josef Weidenholzer, care a susținut declarațiile Președintelui.

°
° ° °

Au intervenit Daniele Viotti, care a denunțat reintroducerea în Brunei a pedepsei cu moartea prin lapidare pentru homosexualitate și din alte motive (Președintele a reamintit că Parlamentul se opune cu fermitate pedepsei cu moartea, oriunde în lume și indiferent de motiv), și Lívia Járóka.


4. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Jean-Marie Le Pen a absentat motivat de la ședințele din 29 mai - 15 noiembrie 2018 inclusiv.


5. Comunicările Președintelui [termenul pentru întrebările cu solicitare de răspuns scris (articolul 130 din Regulamentul de procedură)]

Președintele a comunicat că termenul de depunere a întrebărilor cu solicitare de răspuns scris (articolul 130 din Regulamentul de procedură) este 18 aprilie 2019.


6. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

În conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisie a adus la cunoștința Președintelui Parlamentului că nicio obiecțiune nu a fost formulată cu privire la:

—    recomandarea Comisiei ECON de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 28 martie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2251 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data până la care contrapărțile pot continua să aplice procedurile lor de gestionare a riscurilor în cazul anumitor contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală ((C(2019)02530 - 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019);

—   recomadarea Comisiei ECON de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 28 martie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data de la care obligația de compensare produce efecte pentru anumite tipuri de contracte (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019).

În cazul în care recomandările nu fac obiectul unei opoziții din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus înainte de ora 10.00 în cursul zilei de mâine, aceastea se consideră aprobate. În caz contrar, acestea sunt supuse la vot.

Recomandările sunt disponibile pe site-ul de internet al Parlamentului pe durata perioadei de sesiune în curs.


7. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru bispiribac, benzoat de denatoniu, fenoxicarb, flurocloridonă, quizalofop-p-etil, quizalofop-p-tefuril, propaquizafop și tebufenozid din sau de pe anumite produse (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - termen: 28 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru aminopiralid, captan, ciazofamid, flutianil, kresoxim-metil, lambda-cihalotrin, mandipropamid, piraclostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron și tetraconazol din sau de pe anumite produse (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - termen: 2 iunie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru aclonifen, Beauveria bassiana tulpina PPRI 5339, Clonostachys rosea tulpina J1446, fenpirazamină, mefentrifluconazol și penconazol din sau de pe anumite produse (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - termen: 28 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI.


8. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate în Danemarca sau în orice al stat membru al Uniunii Europene și sistemul „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare în materie de justiție penală dintre Eurojust și Regatul Danemarcei (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

JURI

- Propunere de decizie a Consiliului de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

AFET, BUDG

2) de comisiile parlamentare:

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) - PECH - Raportor: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - EMPL - Raportor: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - REGI - Raportor: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Lampros Fountoulis (2018/2269(IMM)) - JURI - Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Eleftherios Synadinos (2018/2270(IMM)) - JURI - Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Georgios Epitideios (2018/2268(IMM)) - JURI - Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)


9. Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune decembrie 2018 (prima parte) este disponibilă pe site-ul internet al Parlamentului.


10. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din aprilie I 2019 (PE 637.886/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

După consultarea grupurilor politice, Președintele a propus următoarele modificări:

Miercuri

Raportul Maria Grapini „Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal” (A8-0464/2018) (punctul 38 din PDOJ) și raportul Jiří Pospíšil „Instituirea instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal” (A8-0460/2018) (punctul 39 din PDOJ) vor fi supuse votului în cursul perioadei de sesiune din aprilie II.

Joi

Recomandarea lui Jean Arthuis Execuția și finanțarea bugetului general al UE pentru 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune” (punctul 49 din PDOJ), care fusese înscrisă fără dezbatere la vot, nu a fost încă adoptată în Comisia BUDG. Prin urmare, a fost retrasă de pe ordinea de zi.

Comisia JURI a adoptat 3 rapoarte ale lui Angel Dzhambazki (A8-0185/2019, A8-0184/2019 și A8-0183/2019) privind solicitări de ridicare a imunității. În conformitate cu articolul 9 alineatul (9) din Regulamentul de procedură, rapoartele sunt înscrise pe ordinea de zi la votul de joi.

Parlamentul și-a exprimat acordul cu privire la aceste modificări.

°
° ° °

Miercuri

Solicitarea Grupului PPE de înlocuire a titlului declarațiilor Consiliului și Comisiei „Relațiile comerciale dintre UE și China” (punctul 81 din PDOJ) cu titlul „Relațiile dintre UE și China”.

A intervenit Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea.

Prin AN (304 pentru, 177 împotrivă, 13 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Joi

Solicitarea unui grup de deputați care atinge cel puțin pragul redus și a Grupurilor EFDD și ECR de retragere de pe ordinea de zi a votului asupra „Pachetului privind mobilitatea”, care include rapoartele lui Ismail Ertug (A8-0204/2018), Merja Kyllönen (A8-0206/2018) și Wim van de Camp (A8-0205/2018) (punctele 76, 77 și 78 din PDOJ).

Au intervenit Andrey Novakov, care a motivat cererea în numele grupului de deputați care ating cel puțin pragul redus, și Ismail Ertug (raportor), care s-a exprimat împotriva cererii.

Prin AN (219 pentru, 267 împotrivă, 17 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Dată fiind durata considerabilă a votului, Președintele a propus ca dezbaterile să înceapă mai devreme, la ora 8.30, iar votul să înceapă la ora 11.00.

Parlamentul și-a exprimat acordul cu privire la această propunere.

Președintele a comunicat că, în conformitate cu articolul 174 alineatul (8) din Regulamentul de procedură, mai multe amendamente care au un conținut sau obiective similare vor fi supuse la vot în bloc.

Solicitarea Grupului EFDD de introducere, ca prim punct pe ordinea de zi, a unei dezbateri privind raportul lui Sergei Stanishev „Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune” (A8-0047/2019), care fusese înscris fără dezbatere la vot (punctul 73 din PDOJ).

Au intervenit Julia Reid, în numele Grupului EFDD, care a motivat cererea, și Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, care s-a exprimat împotriva cererii.

Prin AN (144 pentru, 299 împotrivă, 9 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Solicitarea Grupului S&D de introducere, ca al treilea punct pe ordinea de zi, a unei declarații a Comisiei privind un cadru global al Uniunii Europene în materie de perturbatori endocrini. Dezbaterea ar urma să fie închisă prin depunerea unor propuneri de rezoluție, care ar fi supuse la vot în cursul următoarei perioade de sesiune.

A intervenit Eric Andrieu, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea.

Prin AN (216 pentru, 222 împotrivă, 12 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


11. Retragerea Regatului Unit din UE (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Retragerea Regatului Unit din UE (2019/2676(RSP))

Melania Gabriela Ciot (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

A intervenit Elmar Brok, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Jacqueline Foster, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Patrick O'Flynn, în numele Grupului EFDD, Gerard Batten, în numele Grupului ENF, Alyn Smith referitor la declarațiile lui Gerard Batten (Președinta a răspuns că îi va transmite Președintelui întrebarea lui), Mike Hookem, neafiliat, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Martina Anderson, Ian Hudghton, Paulo Rangel, Seb Dance și Julie Girling.

Au intervenit Jean-Claude Juncker și Melania Gabriela Ciot.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte


12. Dezbatere cu prim-ministrul Suediei, Stefan Löfven, privind viitorul Europei (dezbatere)

Dezbatere cu prim-ministrul Suediei, Stefan Löfven, privind viitorul Europei (2019/2672(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a introduce dezbaterea.

A intervenit Stefan Löfven (prim-ministrul Suediei).

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Peter Lundgren, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, și Harald Vilimsky, în numele Grupului ENF.

A intervenit Stefan Löfven.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Gunnar Hökmark, Paul Brannen, Marek Jurek, Fredrick Federley, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Jeppe Kofod, Paulo Rangel, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Jasenko Selimovic, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Sellström, Babette Winter, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Doru-Claudian Frunzulică, Jude Kirton-Darling și Christofer Fjellner.

A intervenit Stefan Löfven.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte


13. Normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Jerzy Buzek și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit Werner Langen, în numele Grupului PPE, Dan Nica, în numele Grupului S&D, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Morten Petersen, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Werner Langen, Jonathan Bullock, în numele Grupului EFDD, Christelle Lechevalier, în numele Grupului ENF, Gunnar Hökmark, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Zdzisław Krasnodębski, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Florent Marcellesi, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Bronis Ropė și Maria Spyraki.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová și Seán Kelly.

Au intervenit Miguel Arias Cañete și Jerzy Buzek.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.10 al PV din 4.4.2019.


14. Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Gabriel Mato și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit Eider Gardiazabal Rubial (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), Francesc Gambús (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Iskra Mihaylova (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către João Ferreira, Ulrike Rodust, în numele Grupului S&D, Czesław Hoc, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liadh Ní Riada, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Affronte, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, și John Stuart Agnew, în numele Grupului ENF.

A PREZIDAT: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepreședinte

Au intervenit Mike Hookem, neafiliat, Norbert Erdős, Ricardo Serrão Santos, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către João Ferreira, João Ferreira, Ian Hudghton, Jacques Colombier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clara Aguilera, Sofia Ribeiro și Michela Giuffrida.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Izaskun Bilbao Barandica și Gesine Meissner.

Au intervenit Violeta Bulc și Gabriel Mato.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.11 al PV din 4.4.2019.


15. Planul multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 17 ianuarie 2019 (punctul 10.7 al PV din 17.1.2019).

Clara Aguilera și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit Carlos Iturgaiz, în numele Grupului PPE, Ricardo Serrão Santos, în numele Grupului S&D, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Marco Affronte, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD și Nicola Caputo.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Jordi Solé.

Au intervenit Violeta Bulc și Clara Aguilera.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.12 al PV din 4.4.2019.


16. Consolidarea securității cărților de identitate și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Gérard Deprez și-a prezentat raportul.

A intervenit Angelika Mlinar (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM).

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit Carlos Coelho, în numele Grupului PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, în numele Grupului S&D, Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Emil Radev și Helga Stevens.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Juan Fernando López Aguilar.

Au intervenit Věra Jourová și Gérard Deprez.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.13 al PV din 4.4.2019.


A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

17. Relațiile dintre UE și China (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Relațiile dintre UE și China (2019/2677(RSP))

Melania Gabriela Ciot (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Godelieve Quisthoudt-Rowohl, în numele Grupului PPE, Alessia Maria Mosca, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Elsi Katainen, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, France Jamet, în numele Grupului ENF, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tiziana Beghin, Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic și Andrejs Mamikins.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Gabriela Zoană și Kateřina Konečná.

Au intervenit Jyrki Katainen și Melania Gabriela Ciot.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal ***I - Instituirea instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Chestiunea a fost transmisă comisiei competente, în vederea negocierilor interinstituționale, conform articolului 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 15 ianuarie 2019 (punctul 8.8 al PV din 15.1.2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Chestiunea a fost transmisă comisiei competente, în vederea negocierilor interinstituționale, conform articolului 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 15 ianuarie 2019 (punctul 8.1 al PV din 15.1.2019).

Maria Grapini și Jiří Pospíšil și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Ivan Štefanec (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG).

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit Arndt Kohn, în numele Grupului S&D, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, și Dobromir Sośnierz, neafiliat.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit Violeta Bulc, Maria Grapini și Jiří Pospíšil.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


19. Gestionarea siguranței infrastructurii rutiere ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Daniela Aiuto și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit Karoline Graswander-Hainz, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Matthijs van Miltenburg, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, și Maria Grapini.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Nicola Caputo.

Au intervenit Violeta Bulc și Daniela Aiuto.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.14 al PV din 4.4.2019.


20. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Daniel Buda, Alex Mayer, Luke Ming Flanagan, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Inés Ayala Sender, referitor la dezbaterea precedentă, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Martina Anderson, Anna Záborská și Nicola Caputo.


21. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 637.886/OJJE).


22. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.44.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bours, Crowley, Deva, Händel, Karlsson, Le Pen, Maltese, Morvai, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Ultima actualizare: 6 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate