Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0143(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0278/2018

Predkladané texty :

A8-0278/2018

Rozpravy :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Hlasovanie :

PV 04/04/2019 - 6.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0347

Zápisnica
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel

2. Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Sophia in 't Veld uviedla správu.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Heinz K. Becker (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Birgit Collin-Langen (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Brian Hayes v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sven Giegold, Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Jiří Pospíšil, Maria Arena, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Sven Giegold, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Arena, Eleftherios Synadinos, Brando Benifei, Caroline Nagtegaal, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda a Paul Tang.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva a Maria Lidia Senra Rodríguez.

V rozprave vystúpili: Jyrki Katainen a Sophia in 't Veld.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.15 zápisnice zo dňa 4.4.2019.

Posledná úprava: 25. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia