Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0143(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0278/2018

Ingivna texter :

A8-0278/2018

Debatter :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Omröstningar :

PV 04/04/2019 - 6.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0347

Protokoll
Torsdagen den 4 april 2019 - Bryssel

2. En paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP) ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Sophia in 't Veld redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Heinz K. Becker, Birgit Collin-Langen (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Birgit Collin-Langen (föredragande av yttrande från utskottet IMCO) Brian Hayes för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sven Giegold, Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, Bernd Lucke för ECR-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Jiří Pospíšil, Maria Arena, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Sven Giegold, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Arena, Eleftherios Synadinos, Brando Benifei, Caroline Nagtegaal, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda och Paul Tang.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva och Maria Lidia Senra Rodríguez.

Talare: Jyrki Katainen och Sophia in 't Veld.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.15 i protokollet av den 4.4.2019.

Senaste uppdatering: 15 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy