Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0085(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0270/2018

Indgivne tekster :

A8-0270/2018

Forhandlinger :

PV 04/04/2019 - 3
CRE 04/04/2019 - 3

Afstemninger :

PV 04/04/2019 - 6.16
CRE 04/04/2019 - 6.16

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0348

Protokol
Torsdag den 4. april 2019 - Bruxelles

3. Balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: David Casa (A8-0270/2018)

David Casa forelagde betænkningen.

Taler: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (ordfører for udtalelse fra FEMM).

Taler: Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Elisabeth Morin-Chartier for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, Renate Weber for ALDE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc og Enrique Calvet Chambon.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Kostadinka Kuneva, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen og Siôn Simon.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda og Nicola Caputo.

Talere: Marianne Thyssen og David Casa.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.16 i protokollen af 4.4.2019.

(Mødet udsat kl. 10.34 i afventning af afstemningstiden).

Seneste opdatering: 25. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik