Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0085(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0270/2018

Esitatud tekstid :

A8-0270/2018

Arutelud :

PV 04/04/2019 - 3
CRE 04/04/2019 - 3

Hääletused :

PV 04/04/2019 - 6.16
CRE 04/04/2019 - 6.16

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0348

Protokoll
Neljapäev, 4. aprill 2019 - Brüssel

3. Lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaal ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2010/18/EL [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: David Casa (A8-0270/2018)

David Casa tutvustas raportit.

Sõna võttis Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Elisabeth Morin-Chartier fraktsiooni PPE nimel, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc ja Enrique Calvet Chambon.

ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Kostadinka Kuneva, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen ja Siôn Simon.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja David Casa.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.4.2019 protokollipunkt 6.16.

(Istung katkestati hääletamise eel kell 10.34.)

Viimane päevakajastamine: 15. jaanuar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika