Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0085(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0270/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0270/2018

Keskustelut :

PV 04/04/2019 - 3
CRE 04/04/2019 - 3

Äänestykset :

PV 04/04/2019 - 6.16
CRE 04/04/2019 - 6.16

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0348

Pöytäkirja
Torstai 4. huhtikuuta 2019 - Bryssel

3. Vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottaminen ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: David Casa (A8-0270/2018)

David Casa esitteli mietinnön.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elisabeth Morin-Chartier PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc ja Enrique Calvet Chambon.

Puhetta johti
varapuhemies David Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Kostadinka Kuneva, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen ja Siôn Simon.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja David Casa.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.4.2019, kohta 6.16.

(Istunto keskeytettiin klo 10.34 äänestyksiä odotettaessa.)

Päivitetty viimeksi: 15. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö