Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0085(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0270/2018

Predkladané texty :

A8-0270/2018

Rozpravy :

PV 04/04/2019 - 3
CRE 04/04/2019 - 3

Hlasovanie :

PV 04/04/2019 - 6.16
CRE 04/04/2019 - 6.16

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0348

Zápisnica
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel

3. Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: David Casa (A8-0270/2018)

David Casa uviedol správu.

V rozprave vystúpila Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elisabeth Morin-Chartier v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc a Enrique Calvet Chambon.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Kostadinka Kuneva, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen a Siôn Simon.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili: Marianne Thyssen a David Casa.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.16 zápisnice zo dňa 4.4.2019.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním o 10.34 h prerušené).

Posledná úprava: 25. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia