Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0085(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0270/2018

Ingivna texter :

A8-0270/2018

Debatter :

PV 04/04/2019 - 3
CRE 04/04/2019 - 3

Omröstningar :

PV 04/04/2019 - 6.16
CRE 04/04/2019 - 6.16

Antagna texter :

P8_TA(2019)0348

Protokoll
Torsdagen den 4 april 2019 - Bryssel

3. Balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: David Casa (A8-0270/2018)

David Casa redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (föredragande av yttrande från utskottet FEMM).

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Elisabeth Morin-Chartier för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc och Enrique Calvet Chambon.

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Kostadinka Kuneva, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen och Siôn Simon.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda och Nicola Caputo.

Talare: Marianne Thyssen och David Casa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.16 i protokollet av den 4.4.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 10.34 i avvaktan på omröstningen.)

Senaste uppdatering: 15 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy