Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 4. april 2019 - Bruxelles

5. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6) (opfølgning)

Formanden kom med følgende meddelelse:

—   henstillingen fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 28. marts 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/2251 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, indtil hvilken modparterne fortsat kan anvende deres risikostyringsprocedurer for visse OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart ((C(2019)02530; 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag, onsdag den 3. april 2019 (punkt 6 i protokollen af 3.4.2019)

—   henstillingen fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 28. marts 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592 og delegeret forordning (EU) 2016/1178 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, på hvilken clearingforpligtelsen træder i kraft for visse aftaletyper (C(2019)02533; 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag, onsdag den 3. april 2019 (punkt 6 i protokollen af 3.4.2019).

Der var ikke gjort indsigelse mod disse henstillinger inden for den fastsatte frist.

Henstillingerne blev således anset for vedtaget, og afgørelserne ville blive offentliggjort i de vedtagne tekster fra dagens møde.

Seneste opdatering: 25. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik