Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 april 2019 - Bryssel

5. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Talmannen meddelade följande:

—   ECON-utskottets rekommendation om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 28 mars 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/2251 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag fram till vilken motparter får fortsätta att tillämpa sina riskhanteringsförfaranden för vissa OTC-derivatkontrakt som inte clearas centralt ((C(2019)02530 ; 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019) hade kungjorts i kammaren igår, onsdagen den 3 april 2019 (punkt 6 i protokollet av den 3.4.2019);

—   ECON-utskottets rekommendation om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 28 mars 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2205, delegerad förordning (EU) 2016/592 och delegerad förordning (EU) 2016/1178 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag då clearingkravet får verkan för vissa typer av kontrakt (C(2019)02533 ; 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019) hade kungjorts i kammaren igår, onsdagen den 3 april 2019 (punkt 6 i protokollet av den 3.4.2019).

Inga invändningar hade framförts mot denna rekommendation inom den föreskrivna tidsfristen.

Dessa rekommendationer anses följaktligen godkända och kommer att offentliggöras bland antagna texter från plenarsammanträdet i slutet av dagen.

Senaste uppdatering: 15 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy