Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0390(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0047/2019

Indgivne tekster :

A8-0047/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/04/2019 - 6.4
CRE 04/04/2019 - 6.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0336

Protokol
Torsdag den 4. april 2019 - Bruxelles

6.4. Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I (afstemning)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

Talere: Ashley Fox for ECR-Gruppen, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 190 anmodede om udsættelse af afstemningen, og Iratxe García Pérez, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (161 for, 392 imod, 28 hverken/eller).

Talere: Julie Girling på vegne af et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, for at anmode om, at ændringsforslagene i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 3, blev sat under afstemning inden den foreløbige aftale, og Esteban González Pons, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (230 for, 354 imod, 25 hverken/eller).

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0336)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Seneste opdatering: 25. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik