Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0390(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0047/2019

Esitatud tekstid :

A8-0047/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/04/2019 - 6.4
CRE 04/04/2019 - 6.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0336

Protokoll
Neljapäev, 4. aprill 2019 - Brüssel

6.4. Loetelu kolmandatest riikidest, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja neist kolmandatest riikidest, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust ***I (hääletus)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

Sõna võtsid Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, kes taotles hääletuse edasilükkamist kooskõlas kodukorra artikliga 190, ja Iratxe García Pérez, kes oli taotluse vastu.

Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel (161 poolt, 392 vastu, erapooletuid 28) taotluse tagasi.

Sõna võtsid vähemalt miinimumlävendile vastava arvu parlamendiliikmete nimel Julie Girling, kes taotles muudatusettepanekute hääletust enne esialgse kokkuleppe hääletusele panekut kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 3, ja Esteban González Pons, kes oli taotluse vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (230 poolt, 354 vastu, erapooletuid 25).

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0336)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Viimane päevakajastamine: 15. jaanuar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika