Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0390(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0047/2019

Predkladané texty :

A8-0047/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/04/2019 - 6.4
CRE 04/04/2019 - 6.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0336

Zápisnica
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel

6.4. Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ ***I (hlasovanie)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

Vystúpili títo poslanci: Ashley Fox v mene skupiny ECR, aby v súlade s článkom 190 rokovacieho poriadku požiadal o odklad hlasovania a Iratxe García Pérez proti žiadosti.

V elektronickom hlasovaní (161 za, 392 proti, 28 sa zdržali hlasovania), Parlament žiadosť zamietol.

Vystúpili títo poslanci: Julie Girling, v mene poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku hlasovalo pred predbežnou dohodou, a Esteban González Pons proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 230, proti: 354, zdržali sa hlasovania: 25).

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0336)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Posledná úprava: 25. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia