Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0390(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0047/2019

Ingivna texter :

A8-0047/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/04/2019 - 6.4
CRE 04/04/2019 - 6.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0336

Protokoll
Torsdagen den 4 april 2019 - Bryssel

6.4. Förteckning över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur unionen [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

Talare: Ashley Fox för ECR-gruppen, som begärde att omröstningen skulle skjutas upp i enlighet med artikel 190 i arbetsordningen, och Iratxe García Pérez som motsattes sig begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom elektronisk omröstning (161 röster för, 392 röster emot, 28 nedlagda röster).

Talare: Julie Girling, för ett antal ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet, som begärde att ändringsförslagen skulle gå till omröstning före den preliminära överenskommelsen i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen, och Esteban González Pons som motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom elektronisk omröstning (230 röster för, 354 röster emot, 25 nedlagda röster).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0336)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 15 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy