Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0056(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0177/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0177/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0337

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες

6.5. Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0337)

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου