Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0121(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0206/2018

Внесени текстове :

A8-0206/2018

Разисквания :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Гласувания :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Обяснение на вота
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0339

Протокол
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел

6.7. Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I (гласуване)
CRE

Доклад относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 3 юли 2018 г. (точка 18 от протокола от 3.7.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 4 юли 2018 г. (точка 9.1 от протокола от 4.7.2018 г.).
Второ разискване се проведе на 27 март 2019 г. (точка 8 от протокола от 27.3.2019 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 7)

Изказаха се Elżbieta Katarzyna Łukacijewska относно организирането на гласуването и Kosma Złotowski, от името на групата ECR, с искане за отлагане на гласуването в съответствие с член 190 от Правилника за дейността.

С електронно гласуване (290 гласа „за“, 312 гласа „против“, 21 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0339)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Maria Grapini относно провеждането на гласуването.

Преди гласуването на изменение 261, Председателят по въпроса за гласуване „ан блок“, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts и Richard Corbett.

С електронно гласуване (454 гласа „за“, 144 гласа „против“, 24 гласа „въздържал се“) Парламентът даде своето одобрение за гласуване „ан блок“.

Dobromir Sośnierz и Marek Jurek, преди гласуването на блок Г.

Последно осъвременяване: 15 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност