Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0121(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0206/2018

Předložené texty :

A8-0206/2018

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Hlasování :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Vysvětlení hlasování
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0339

Zápis
Čtvrtek, 4. dubna 2019 - Brusel

6.7. Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy ***I (hlasování)
CRE

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

První rozprava se konala dne 3. července 2018 (bod 18 zápisu ze dne 3.7.2018).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne 4. července 2018 (bod 9.1 zápisu ze dne 4.7.2018).
Druhá rozprava se konala dne 27. března 2019 (bod 8 zápisu ze dne 27.3.2019).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

Vystoupili: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska k organizaci hlasování a Kosma Złotowski za skupinu ECR, aby požádal o odložení hlasování podle článku 190 jednacího řádu.

Parlament žádost zamítl EH (pro: 290, proti: 312, zdrželo se: 21).

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0339)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Maria Grapini k průběhu hlasování.

Před hlasováním o pn. 261 předsedající ve věci hlasování najednou, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts a Richard Corbett.

Parlament EH souhlasil s hlasováním najednou (pro: 454, proti: 144, zdrželo se: 24).

Dobromir Sośnierz a Marek Jurek před hlasováním o svazku D.

Poslední aktualizace: 25. června 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí