Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0121(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0206/2018

Indgivne tekster :

A8-0206/2018

Forhandlinger :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Afstemninger :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Stemmeforklaringer
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0339

Protokol
Torsdag den 4. april 2019 - Bruxelles

6.7. Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren ***I (afstemning)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 3. juli 2018 (punkt 18 i protokollen af 3.7.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 4. juli 2018 (punkt 9.1 i protokollen af 4.7.2018).
Der var blevet afholdt en anden forhandling den 27. marts 2019 (punkt 8 i protokollen af 27.3.2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

Talere:: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska om tilrettelæggelsen af afstemningen og Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, for at anmode om udsættelse af afstemningen i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 190.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (290 for, 312 imod, 21 hverken/eller).

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0339)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Maria Grapini om afviklingen af afstemningen.

Inden afstemningen om ændringsforslag 261, formanden om spørgsmålet om afstemning under ét, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts og Richard Corbett.

Parlamentet gav ved VE (454 for, 144 imod, 24 hverken/eller) sit samtykke til afstemning under ét.

Dobromir Sośnierz og Marek Jurek inden afstemningen om blok D.

Seneste opdatering: 25. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik