Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0121(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0206/2018

Esitatud tekstid :

A8-0206/2018

Arutelud :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Hääletused :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Selgitused hääletuse kohta
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0339

Protokoll
Neljapäev, 4. aprill 2019 - Brüssel

6.7. Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris ***I (hääletus)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ning millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Esimene arutelu toimus 3. juulil 2018 (3.7.2018 protokollipunkt 18).
Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks tagasi 4. juulil 2018 (4.7.2018 protokollipunkt 9.1).
Teine arutelu toimus 27. märtsil 2019 (27.3.2019 protokollipunkt 8)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

Sõna võtsid Elżbieta Katarzyna Łukacijewska hääletuse korraldamise teemal ja Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, et taotleda hääletuse edasilükkamist vastavalt kodukorra artiklile 190.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (290 poolt, 312 vastu, erapooletuid 21).

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0339)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Maria Grapini hääletuse läbiviimise teemal.

Enne muudatusettepaneku 261 hääletust võtsid sõna president plokkide kaupa hääletuse küsimuses, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts ning Richard Corbett.

Parlament kiitis elektroonilisel hääletusel (454 poolt, 144 vastu, erapooletuid 24) heaks plokkide kaupa hääletuse.

Dobromir Sośnierz ja Marek Jurek enne ploki D hääletust.

Viimane päevakajastamine: 25. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika