Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0121(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0206/2018

Ingediende teksten :

A8-0206/2018

Debatten :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Stemmingen :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Stemverklaringen
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0339

Notulen
Donderdag 4 april 2019 - Brussel

6.7. Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 3 juli 2018 (punt 18 van de notulen van 3.7.2018).
De zaak is op 4 juli 2018 terugverwezen naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement (punt 9.1 van de notulen van 4.7.2018).
Een tweede debat heeft plaatsgevonden op 27 maart 2019 (punt 8 van de notulen van 27.3.2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 7)

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, over de wijze waarop de stemming wordt gehouden, en Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, met het verzoek om de stemming uit te stellen overeenkomstig artikel 190 van het Reglement.

Bij ES (290 voor, 312 tegen, 21 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0339)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Maria Grapini over het verloop van de stemming.

De Voorzitter voorafgaand aan de stemming over amendement 261, met de vraag om en bloc te stemmen, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts en Richard Corbett.

Bij ES (454 voor, 144 tegen, 24 onthoudingen) stemt het Parlement ermee in om en bloc te stemmen.

Dobromir Sośnierz en Marek Jurek, voorafgaand aan de stemming over blok D.

Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid