Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0121(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0206/2018

Teksty złożone :

A8-0206/2018

Debaty :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Głosowanie :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Wyjaśnienia do głosowania
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0339

Protokół
Czwartek, 4 kwietnia 2019 r. - Bruksela

6.7. Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***I (głosowanie)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Pierwsza debata odbyła się 3 lipca 2018 r. (pkt 18 protokołu z dnia 3.7.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 4 lipca 2018 r. (pkt 9.1 protokołu z dnia 4.7.2018).
Druga debata odbyła się 27 marca 2019 r. (pkt 8 protokołu z dnia 27.3.2019).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

Głos zabrali: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, w sprawie organizacji głosowania, i Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, z wnioskiem o odroczenie głosowania zgodnie z art. 190 Regulaminu.

W GE (przy 290 głosach za, 312 głosach przeciw i 21 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0339)

Pierwsze czytanie w Parlamencie uznaje się za zamknięte.

Wystąpienia

Maria Grapini w sprawie przebiegu głosowania.

Przed głosowaniem nad poprawką 261 Przewodniczący w sprawie głosowania łącznego, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts i Richard Corbett...

W GE (przy 454 głosach za, 144 głosach przeciw i 24 wstrzymujących się) Parlament wyraził zgodę na głosowanie łączne.

Dobromir Sośnierz i Marek Jurek, przed głosowaniem łącznym D.

Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności