Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0121(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0206/2018

Predkladané texty :

A8-0206/2018

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Hlasovanie :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Vysvetlenie hlasovaní
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0339

Zápisnica
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel

6.7. Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy ***I (hlasovanie)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila 3. júla 2018 (bod 18 zápisnice zo dňa 3.7.2018).
Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania 4. júla 2018 (bod 9.1 zápisnice zo dňa 4.7.2018).
Druhá rozprava sa uskutočnila 27. marca 2019 (bod 8 zápisnice zo dňa 27.3.2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska o organizácii hlasovania a Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, aby v súlade s článkom 190 rokovacieho poriadku požiadal o odklad hlasovania.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 290, proti: 312, zdržali sa hlasovania: 21).

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0339)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Maria Grapini o priebehu hlasovania.

Pred hlasovaním o pozmeňujúcom návrhu 261 predseda o otázke spoločného hlasovania, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts a Richard Corbett.

V elektronickom hlasovaní (454 za, 144 proti, 24 sa zdržali hlasovania) Parlament udelil súhlas so spoločným hlasovaním.

Dobromir Sośnierz a Marek Jurek, pred hlasovaním o bloku D.

Posledná úprava: 25. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia